Soạn bài Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

Đề bài: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Em hãy chứng minh câu nói của Bác Hồ!

1.   Mở bài

-     Thanh thiếu niên học sinh phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng tài năng để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

-     Dẫn câu nói Bác Hồ.

2.   Thân bài

*    Giải thích tài và đức:

-     Tài: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để hoàn thành công việc, đặc biệt trong các hoàn cảnh, tình huống khó khăn. Dẫn chứng.

-     Đức: hết lòng phục vụ, có đạo đức, tác phong tốt. Dẫn chứng.

*    Mối quan hệ tài và đức:

a)   Có tài lại có đức thật là đáng quý. Vì những người này biết đem hết tài năng phục vụ nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh.

b)  Có tài mà không có đức là người vô dụng.

-     Sẽ không phục vụ cho nhân dân đất nước mà chỉ lo thu vén cho mình.

-     Làm việc xấu, vô đạo đức, tiếp tay kẻ thù phản bội đất nước, nhân dân,

-     Dẫn chứng.

c)   Có đức mà thiếu tài thì làm việc gì cũng khó:

-     Tài năng là yếu tố quyết định giúp ta hoàn thành công việc. Bởi vậy, có đức muốn phục vụ nhưng thiếu kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thì cũng vô ích.

-     Dẫn chứng.

d)  Đức và tài quan hệ với nhau ra sao?

-     Bổ sung, hỗ trợ chặt chẽ cho nhau.

-     Đức là yếu tốquyết định

*    Suy nghĩ về lời khuyên của Bác:

-     Chú ý chăm lo tu dưỡng, rèn luyện tài và đức để đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước.

-     Đưa ra các gương sáng.

-     Phê phán những mặt sa sút, tiêu cực.

-     Đề ra phương hướng tu dưỡng, rèn luyện cần thiết.

3.   Kết bài

-     Khẳng định lời dạy của Bác.

-     Rút ra bài học cho bản thân mình.

Tin cùng chuyên mục